PHP - błąd kompilacji


(Ryan370z) #1

(fastman92) #2
$zapytanie = "CREATE TABLE tabela (nick TEXT, haslo TEXT);

Widze tu błąd, nie zakończyłeś stringa, musisz po nawiasie dodać cudzysłów czyli:

$zapytanie = "CREATE TABLE tabela (nick TEXT, haslo TEXT)";

Co do tabeli zobaczysz ją, ponieważ jest wykonane query CREATE TABLE czyli tworzenie tabeli..


(Ryan370z) #3

(Wszerad91) #4

Robić tabele dla każdego użytkownika to nie najlepszy pomysł. Chyba zawsze praktykuje się dodanie jedynie wiersza w tabeli.