PHP Błąd podczas startu sesji


(gość2003) #1

Paser wywala mi błąd typu:

A to ta linia która jest uważana za błędną:

session_start();

(Drobok) #2

Masz to mieć na samym początku pierwszego pliku, który otwierasz.


(kubut) #3

Dodam, że nawet pustego znaku (spacji) nie powinno się mieć przed otwarciem sesjii