[PHP] Błąd w pliku


(Malvaro) #1

|

The server load is very high at the moment. Retrying, please wait...

|


(K.S.) #2

To co wkleiłeś to tylko fragment. Wklej całość.


(Maciekkoziol) #3

Pewnie nie masz jakiegoś "}" pod koniec kodu... wklej cały, a najlepiej okolice linii 660..


(Malvaro) #4

|

Serwer w tym momęcie jest bardzo obciążony. Automatyczne odświeżanie, proszę czekać...

|