[PHP]Błąd w skrypcie

<?php

		$pass = $_POST['pass'];

    if($pass === 'qazplm123'){

    $max_data = 16777216;

		if (is_uploaded_file($_FILES['fileup']['tmp_name'])) {

  if ($_FILES['fileup']['size'] > $max_data) {

    echo 'ERROR! This file is too big!';

		else {

		echo 'Upload complete! 

		';

    echo 'Link: http://www.xiaosite.bee.pl/up/' .$_FILES['fileup']['name'];

    echo '

		';}

    if (isset($_FILES['fileup']['type'])) {

      echo 'Typ: '.$_FILES['fileup']['type'].'
';


    move_uploaded_file($_FILES['fileup']['tmp_name'],

        $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/up/'.$_FILES['fileup']['name']);

  }

} else {

  if ($file_ext != "jpg" || $file_ext != "gif" || $file_ext != "png" || $file_ext != "jpeg"){

  echo 'Error in data upload! 
 Sorry User!';}

}}

     else {

     echo 'Password is incorrect!'; }


		?><

Jest to skrypt uploadu. Błąd niby jest w linii od

else {

		echo 'Upload complete!

Jakieś pomysły?

$pass = $_POST['pass'];

    if($pass === 'qazplm123'){

    $max_data = 16777216;

		if (is_uploaded_file($_FILES['fileup']['tmp_name'])) {

  if ($_FILES['fileup']['size'] > $max_data) {

    echo 'ERROR! This file is too big!';

		else {

		echo 'Upload complete! 

		';

    echo 'Link: http://www.xiaosite.bee.pl/up/' .$_FILES['fileup']['name'];

    echo '

		';}}}

No niby teraz mam tak ale też nie działa…

Znowu zgubiłeś jeden nawias

$pass = $_POST['pass'];

if($pass === 'qazplm123'){

	$max_data = 16777216;

  if (is_uploaded_file($_FILES['fileup']['tmp_name'])) {

	  if ($_FILES['fileup']['size'] > $max_data) {

			echo 'ERROR! This file is too big!';

		}

		else {

			echo "Upload complete!\n";

			echo 'Link: http://www.xiaosite.bee.pl/up/'.$_FILES['fileup']['name'];

			echo "\n";

		}

	}

}

Nie masz tak z tymi nawiasami.

Poprawiłem, jeszcze jedno. Jak zabezpieczyć, że można uploadować tylko wybrane formaty?

np. sprawdzasz typ pliku

$_FILES['fileup']['type']

http://www.w3schools.com/php/php_file_upload.aspmożesz też sprawdzać rozszerzenie pliku, musisz je sobie wykroić z nazwy uploadowanego pliku

$_FILES['fileup']['name']
if ($file_ext != "jpg" || $file_ext != "gif" || $file_ext != "png" || $file_ext != "jpeg")

Dobra dzięki, dałem radę ^^.