[PHP] Bład z logowaniem


(Afrodyta29) #1

(Sitemaster) #2

Po pierwsze sprawdź czy masz włączoną obsługę shorts tags - jeśli nie, pozmieniaj wszystkie <? na <?php

po wtóre, sprawdź czy masz włączone zmienne globalne register globals - jeśli nie, to musisz odebrać zmienne przesłane formularzem czyli nie $user , a $_POST['user']

po trzecie, po co session_register? Można na sesji operować przez tablicę.

Czyli przykładowo

if(!isset($_SESSION['id_log']') {

...

$_SESSION['idd_log']=$row['id'];