[PHP] Brak zapisu do bazy danych ze zmiennymi


(Dashmen515) #1

Witam mam taki skrypt:

<?php

	$nazwisko == $POST_['nazwisko'];

	$allegro == $POST_['allegro'];

	$adres == $POST_['adres'];


	$db = mysql_connect('localhost', 'raptorx', 'haslo'); //ustanawiamy poł±czenie z bd

	mysql_select_db('raptorx') or die("Nie odnaleziono bazy danych"); // wybieramy wybran± bd


	$dodaj = mysql_query("INSERT INTO klient (idklient, nazwisko, allegro, adres) VALUES (NULL, $nazwisko, $allegro, $adres)");


	if ($dodaj === true) die ("Dodalo ;)");

	if ($dodaj === false) die ("NIE Dodalo :(");

?>

otrzymuje on dane z formularza i próbuje zapisać do bazy MySQL. Niestety nie zapisuje, zapewne błąd jest w tej linijce:

$dodaj = mysql_query("INSERT INTO klient (idklient, nazwisko, allegro, adres) VALUES (NULL, $nazwisko, $allegro, $adres)");

Proszęo pomoc


(system) #2
$nazwisko = $_POST['nazwisko'];

$allegro = $_POST['allegro'];

$adres = $_POST['adres'];

Jeden znak = to przypisujesz coś do czegoś a dwa == jeżeli coś się równa czemuś. Miałeś też błąd SPOST_[...] zamiast $_POST[...].


(Marek Ciarkowski) #3

a register_globals = on ?


(system) #4

W tym przypadku nie ma to zastosowanie bo do zmiennych jest przypisywane wartość z formularza, tyle że trzeba poprawić przypisywanie do zmiennych bo pewnie jest to winna tego :wink:


(Dashmen515) #5

no faktycznie miałem tu błąd gdzie wskazałeś _Puma_ lecz dalej to nie rozwiązuje problemu. Bez zmiennych w dodaje do bazy danych, lecz już ze zmiennymi nie dodaje...

Co do register_globals mam je włączone: register_globals = On

P.S. Zmienne z formularza są przekazywane:

echo $nazwisko;

echo $allegro;

echo $adres;

(Grzegorz Ch) #6

to napisz:

$dodaj = mysql_query("INSERT INTO klient (idklient, nazwisko, allegro, adres) VALUES (NULL, " .$nazwisko. ", " .$allegro. ", " .$adres. ")");

i powinno być po problemie.