[PHP] cURL szukanie czy dane słowo wystempuje


(michm4) #1

Witam

Co robię, źle ? Chcę, że jak słowo występuje to się pokazuje TAK a jak nie to NIE

$sessions = curl_init();

  curl_setopt($sessions,CURLOPT_URL,'http://gry.wilan.pl/');

  curl_setopt($sessions, CURLOPT_POST, 1);

  curl_setopt($sessions,CURLOPT_POSTFIELDS,'login='.$_POST['hlogin'].'&pass='.$_POST['hpassword']);

  curl_setopt($sessions, CURLOPT_HEADER , 1);

  curl_setopt($sessions, CURLOPT_COOKIEFILE, './cookie.txt');

  curl_setopt($sessions, CURLOPT_COOKIEJAR,'./cookie.txt');

  curl_setopt($sessions, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

  $a = curl_exec($sessions);

  curl_close($sessions);


  $licz = strpos($a, $_POST['hlogin']);  if($licz == "0") {

   echo "NIE";

    } else echo "TAK";

i zawsze wyswietla sie TAK nawet jak tego slowa nie ma


(Grzelix) #2

Zgodnie z dokumentacją dla funkcji strpos

http://php.net/manual/en/function.strpos.php

koonstrukcja if’a powinna wyglądać tak:

if($licz === false) {

   echo "NIE";

}

else{

   echo "TAK";

}

btw zdecyduj się jak się piszę słowo “występuje” i zapamiętaj


(michm4) #3

nie działa to co mi napisałeś


(ra-v) #4

A wg mnie powinno, tylko coś skopałeś, a nie wiemy co.


(michm4) #5

już wiem, moja wina bo nie usuwałem pliku cookie.txt :stuck_out_tongue: dzięki