[PHP] Czy funkcja explode() usuwa rozdzielnik?


(userrpl) #1

Cześć.

Jak w temacie. A jeśli tak, to czy da się go w jakiś sposób odzyskać?.


(Copycona) #2

http://php.net/manual/pl/function.explode.php

Usuwa. Przykładowy wynik:

<?php= "raz dwa/trzy raz/cztery";$e = explode(" ", $var);var_dump($e); [/code] 
[code]array(3) {

  [0]=

  string(3) "raz"

  [1]=

  string(8) "dwa/trzy"

  [2]=

  string(10) "raz/cztery"

}


Jak przywrócić? Nie wiem gdzie jest problem. Chyba wiesz, co przekazujesz do funkcji jako separator, nie?

(userrpl) #3

(Pablo_Wawa) #4

Do scalenia tablicy do napisu (tekstu) użyj funkcji join(" "), oczywiście zamiast spacji użyj swojego separatora.


(userrpl) #5

Dzięki. Dawno nie używałem implode(), join() zapomniałem jak funkcjonują.