[php] Czyszczenie while

Witam, mam pewien problem z while w php. A dokładniej to to, że nie zaczyna liczyć od nowa, tylko pobiera liczbę poprzednią, a jeśli ta liczba jest większa od tej poprzedniej to dalej liczy tą większą. Dla przykładu:

W bazie mam 5 rekordów …P1R#, 3 rekordy …P2R# i 6 rekordów …P3R#. Na stronie wyświetla się w liczbie 5,5,6. Zmieniając rekordy, że w pierwszym jest 6, dalej 3 i 5, to na stronie wyświetla się w każdym po 6.

Chodzi tylko o kod od wyrażenia $is2 = 0; bo reszta była by ok. Myślę, że chodziło by o przeładowywanie while, lub jego oczyszczenie dla każdej następnej ale nie mam pojęcia jak to zrobić.

Poniżej zamieszczam część kodu

A, czy czasami zamiast:

while ($zn2 = mysql_fetch_row($zn1)) {

while ($zn22 = mysql_fetch_row($zn12)) {

nie powinno być:

while ($zn2 == mysql_fetch_row($zn1)) {

while ($zn22 == mysql_fetch_row($zn12)) {

Nie sądzę, gdyż w takim wypadku strona nie chce się odświeżyć.