[PHP] [Doctrine] Jak z tablicy postów wybrać jeden post


(Vandavv96) #1

Witam.

Programując forum natrafiłem na problem. Otóż, gdy pobieram z bazy danych Temat, który jest w relacji OneToMany z tabelą Posty, nie wiem, jak wybrać pojedynczy post z tablicy, która zostaje przekazana, gdy wczytam powiązane z Tematem elementy .Mógłby mi ktoś doradzić w jaki sposób mam tą tablice rozbić na pojedyncze elementy? próbowałem implode() ale to nie tędy droga chyba.

kod w kontrolerze

$em = $this->getDoctrine()->getManager();

  $temat = $em->getRepository('RonwellForumBundle:Temat')

   ->findSomething(1);

  $posts = $temat->getPosts();


  return new Response('Wczytano - '.$temat->getNick()." : ".$temat->getTemat().$posts->getTresc());

klasa Temat

class Temat

 {

  /**

   * @ORM\Id

   * @ORM\Column(type="integer")

   * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")

   */

   protected $id;


   /**

   * @ORM\Column(type="string", length=100)

   */

   protected $nick;


  /**

   * @ORM\Column(type="string", length=100)

   */  


   protected $temat;


   /**

   * 

   * @ORM\OneToMany(targetEntity="Post", mappedBy="temat")

   */

   protected $posts;


  /**

   * Constructor

   */

  public function __construct()

  {

    $this->posts = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection();

  }


#... Gettery i settery pominięte


/**

   * Get posts

   *

   * @return \Doctrine\Common\Collections\Collection 

   */

  public function getPosts()

  {

    return $this->posts;

  }

Klasa Post

class Post

 {

   /**

   * @ORM\Id

   * @ORM\Column(type="integer")

   * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")

   */

   protected $id;


   /**

   * @ORM\Column(type="string", length=100)

   */

   protected $nick;   /**

   * @ORM\Column(type="text")

   */

   protected $tresc;


   /**

   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Temat", inversedBy="Post")

   * @ORM\JoinColumn(name="posts", referencedColumnName="id")

   */

   protected $temat;


# Gettery i Settery pominięte


 /**

   * Set temat

   *

   * @param \Ronwell\ForumBundle\Entity\Temat $temat

   * @return Post

   */

  public function setTemat(\Ronwell\ForumBundle\Entity\Temat $temat = null)

  {

    $this->temat = $temat;


    return $this;

  }


  /**

   * Get temat

   *

   * @return \Ronwell\ForumBundle\Entity\Temat 

   */

  public function getTemat()

  {

    return $this->temat;

  }

}

I klasa własna repozytorium

class TematRepository extends EntityRepository

{


   public function findSomething($id)

  {

  $query = $this->getEntityManager()

    ->createQuery('

      SELECT p FROM RonwellForumBundle:Temat p

      WHERE p.id = :id'

    )->setParameter('id', $id);


  try {

    return $query->getSingleResult();

  } catch (\Doctrine\ORM\NoResultException $e) {

    return null;

  }

  }}