[php] dynamiczne wyświetlenie błędu logowania

Witam

Mam taki formularz logowania w pliku logowanie.tpl:

{$etykieta} Login: Hasło:

i obsługa w logowanie.php

if(isset($_POST['input_login']) && isset($_POST['input_password'])){


	$login = $_POST['input_login'];

	$haslo = $_POST['input_password'];

//połączenie do bazy, zapytanie itp...	


	while ($row = mysqli_fetch_assoc ($sql)){

		if($row['Login'] == $login && $row['Haslo'] == $haslo){

			$_SESSION['logged'] = 1;

			$_SESSION['who'] = $row['Login'];

			header ("Location: index.php");

		}

		else{


			$smarty->assign("etykieta", "Nie poporawny login i/lub hasło");


            /*

            echo "
";

            */

		}

	} 

}

i teraz chciałbym aby napis o niepoprawnym loginie/haśle pojawiał się tylko wtedy gdy hasło jest źle wpisane a nie aby pojawiał się zawsze jak do tej pory. Chciałbym aby to odbywało się też dynamicznie np tak jak próbowałem umieścić w else skryptu JS i wtedy w formularzu podawałem napis - ale to nie działało. Więc podpowiedzcie jak mam to zrobić.

PHP do sprawdzdenia poprawności wymaga przeładowania strony więc nie można zrobicte go w sposób ‘dynamiczny’. Użyj JS.