[PHP] Edytowanie zmiennej


(michm4) #1

Witam

Jak mogę to edytować ?

Mam zmienną

$zmienna = "3-3,5-2,8-1";

I chcę np. zmienić te 3-3 na 3-4

Zawsze znamy tylko tę pierwszą cyfrę (czyli 3-)

Jak to zrobić ? Zaznaczam, że zmienna może być o wiele dłuższa i nie musi stać te 3-3 na początku tylko może nawet gdzieś w środku


(Drobok) #2

Ile razy to czytam, tyle odpowiedzi mi wpada do głowy.

str_replace / preg_replace / lepsze opisanie problemu


(Pablo_Wawa) #3

Można też funkcją split() lub explode() rozbić ciąg na elementy tablicy (separator to przecinek), potem podmienić konkretny element tablicy na inny i na końcu tablicę “zamienić” na napis funkcją join().


#4

Tylko to dosyć prehistoryczne rozwiązanie :slight_smile:


(Drobok) #5

Ale szybsze niż wyrażenia regularne :))


(Pablo_Wawa) #6

Panowie, Wy tu o prędkości gadacie, a string ma kilkanaście znaków. :stuck_out_tongue: