PHP empty()


(Godlike85) #1

Witam, chce aby formularz wysyłał dane tylko, jeśli pole login i password zostanie wypelnione. jak to zrobic za pomoca funkcji empty () ?

include('safe/cfg.php');


mysql_connect($host, $user, $pwd) or die ('ERROR: no connection to mysql');

mysql_select_db($db) or die ('ERROR: cannot connect to database "'.$db.'"');


$login = $_POST['login'];

$haslo = $_POST['haslo']; 


$query = "INSERT INTO userdata (login, haslo, data) VALUES ('".$login."', '".$haslo."', NOW())";

$result = @mysql_query($query) or die('Nie da się wykonać polecenia : '. $query);

(Grzesiek1) #2

http://pl.wikibooks.org/wiki/PHP/Instrukcja_if


(flaszer) #3
if(empty($login) || empty($haslo)) {

echo 'Wypelnij wszystkie pola.';

} else {

//wstaw do bazy

}

(Spam) #4

I jeszcze nie sprawdzasz, czy wybrane klucze $_POST w ogóle istnieją.


(Godlike85) #5

Dzieki, a sprawdzenie czy podany login już istnieje w tabeli ?


(Airborn) #6
NOW()

takie coś też lepiej zrobić jako domyślny typ danych dla danego pola ('default')

sprawdzenie najprościej zrobić przez SELECT COUNT(id) WHERE login = $login;