[PHP]Formularz kontaktowy - dodanie walidacji


(Spam) #1
<?php if (preg_match($re, $email)) { do_magic(); } [/code]

(athei) #2

Jeśli Ci chodzi o sprawdzenie czy email jest postaci: cos@cos.cos to możesz dać np.

!ereg("^.+@.+\..+$", $_POST['email'])

po

!empty($_POST['email'])

Całość

!empty($_POST['email']) && !ereg("^.+@.+\..+$", $_POST['email'])

(athei) #3

Niepoprawnie podanym, tzn?

Jeśli chcesz zaawansowanej kontroli podawanego maila to poszukaj sobie czegos http://www.google.com/search?name=f&hl=en&q=php+mail+validation


(athei) #4

Sprawdź to:

else if (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['temat']) && !empty($_POST['email']) && ereg("^.+@.+\..+$", $_POST['email'])) {

(athei) #5

Dostosuj do swoich potrzeb :

else if (empty($_POST['tresc']) || empty($_POST['imie']) || empty($_POST['temat']) || empty($_POST['email'])) {

		echo 'pola nie moga byc puste';

		exit;

}

else if (!ereg("^.+@.+\..+$", $_POST['email'])) {

			echo 'bledny mail';

			exit;

}

else //Wysylanie maila

(athei) #6

No normalnie :smiley: Zamiast końcówki w pierwszym poście:

// sprawdzamy, czy zmienne przesłane z formularza nie są puste

    else if (empty($_POST['tresc']) || empty($_POST['imie']) || empty($_POST['temat']) || empty($_POST['email'])) {

		echo "


Zlecenie odrzucone! Puste pola!
Proszę uzupełnić pola i spróbować ponownie.

Powrót

"; } else if (!ereg("^.+@.+..+$", $_POST['email'])) { echo "

Zlecenie odrzucone! Niepoprawny email
Proszę uzupełnić pola i spróbować ponownie.

Powrót

"; } else { // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość // zmienna $message zawiera treść wiadomości $message = "Temat: $_POST[temat]\nTreść wiadomości:n$_POST[tresc]\nWysłał: $_POST[imie]\ne-mail: $_POST[email]"; // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny $header = "From: $_POST[imie] <$_POST[email]>"; // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana @mail($_POST['adresat'],$_POST['temat'],"$message","$header") or die('Nie udało się wysłać wiadomości'); // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia echo "

Zlecenie przyjęto!
Wiadomośc została pomyślnie wysłana..

Powrót

"; }[/code]