[PHP]Formularz kontaktowy - dodanie walidacji

<?php if (preg_match($re, $email)) { do_magic(); } [/code]

Jeśli Ci chodzi o sprawdzenie czy email jest postaci: cos@cos.cos to możesz dać np.

!ereg("^.+@.+\..+$", $_POST['email'])

po

!empty($_POST['email'])

Całość

!empty($_POST['email']) && !ereg("^.+@.+\..+$", $_POST['email'])

Niepoprawnie podanym, tzn?

Jeśli chcesz zaawansowanej kontroli podawanego maila to poszukaj sobie czegos http://www.google.com/search?name=f&hl=en&q=php+mail+validation

Sprawdź to:

else if (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['temat']) && !empty($_POST['email']) && ereg("^.+@.+\..+$", $_POST['email'])) {

Dostosuj do swoich potrzeb :

else if (empty($_POST['tresc']) || empty($_POST['imie']) || empty($_POST['temat']) || empty($_POST['email'])) {

		echo 'pola nie moga byc puste';

		exit;

}

else if (!ereg("^.+@.+\..+$", $_POST['email'])) {

			echo 'bledny mail';

			exit;

}

else //Wysylanie maila

No normalnie :smiley: Zamiast końcówki w pierwszym poście:

// sprawdzamy, czy zmienne przesłane z formularza nie są puste

    else if (empty($_POST['tresc']) || empty($_POST['imie']) || empty($_POST['temat']) || empty($_POST['email'])) {

		echo "
Zlecenie odrzucone! Puste pola! Proszę uzupełnić pola i spróbować ponownie.

Powrót

"; } else if (!ereg("^.+@.+\..+$", $\_POST['email'])) { echo " Zlecenie odrzucone! Niepoprawny email Proszę uzupełnić pola i spróbować ponownie.

Powrót

"; } else { // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość // zmienna $message zawiera treść wiadomości $message = "Temat: $\_POST[temat]\nTreść wiadomości:n$\_POST[tresc]\nWysłał: $\_POST[imie]\ne-mail: $\_POST[email]"; // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny $header = "From: $\_POST[imie] \<$\_POST[email]\>"; // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana @mail($\_POST['adresat'],$\_POST['temat'],"$message","$header") or die('Nie udało się wysłać wiadomości'); // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia echo " Zlecenie przyjęto! Wiadomośc została pomyślnie wysłana..

Powrót

"; }[/code]