[PHP] Formularz kontaktowy i polskie znaki


(T Naw) #1

Witam!

Posiadam formularz w php przeznaczony na strone zrobioną we flashu.

Problem jest w tym, że wysłane wiadomośći nie zawierają polskich znaków. Proszę o pomoc

Oto kod formularza.

<?php

$contact_name = $_POST['name'];

$contact_email = $_POST['email'];

$contact_subject = $_POST['subject'];

$contact_message = $_POST['message'];


if( $contact_name == true )

{

	$sender = $contact_email;

	$receiver = "t-naw@o2.pl";

	$client_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

	$email_body = "Imię i nazwisko: $contact_name \nWiadomość: $contact_message \nIP: 


$client_ip ";		

	$extra = "From: $sender\r\n" . "Reply-To: $sender \r\n" . "X-Mailer: PHP/" . 


phpversion();


	if( mail( $receiver, "$contact_subject", $email_body, $extra ) ) 

	{

		echo "success=yes";

	}

	else

	{

		echo "success=no";

	}

}

?>

(80zima) #2
$extra = "From: $sender\r\n" . "Reply-To: $sender \r\n" . "X-Mailer: PHP/" .

Dopisz stronę kodową w nagłówku maila.

Wszystko tu:

http://pl.php.net/manual/pl/function.mail.php