[PHP]Function i fatal error ,,Cannot redeclare..."


(Exorf) #1
<?

(Spam) #2

Upewnij się, że nie wykonujesz kodu w pętli.


(athei) #3

Heh, zmień nazwę funkcji, POS jest zarezerwowana http://pl.php.net/manual/pl/function.pos.php.

Dodatkowo mały błąd if($gg==0){$statysgg='';} powinno być statusgg.


(Exorf) #4

jak n arazie nie wykonałem żadnej pętli na tej podstronie :wink:

dzięki nie wiedziałem :smiley: (+jeszcze parę błędów w tej tabelce ale to już sobie poradzę :wink: np. Imię: Nick itd)