[php] funkcje __get i __set


(pain3hp) #1

jakie zastosowanie maja funkcje __get i __set?

może ktoś napisać prosty przykład ? dzięki


(kostek135) #2

[http://webcity.pl/webcity/get______set___i___call](http://webcity.pl/webcity/get ___set i___call)