PHP-FUSION - główna akórka


(eyeti) #1

Ustawiasz wybraną skórkę w pa>zarządzanie stroną>>>główne ustawienia i wybierasz nazwę skórki i ok :shock:


(eyeti) #2

maciej.klapczynski , To już będzie sprawa edycji plików szablonu :slight_smile:


(ERROR22) #3

Zapewne, trzeba zmienić kolory w pliku *.css .