PHP-FUSION - główna akórka

Ustawiasz wybraną skórkę w pa>zarządzanie stroną>>>główne ustawienia i wybierasz nazwę skórki i ok :shock:

maciej.klapczynski , To już będzie sprawa edycji plików szablonu :slight_smile:

Zapewne, trzeba zmienić kolory w pliku *.css .