PHP-Fusion - ilość użytkowników online


(Morgenowsky) #1

Witam Serdecznie.

Zainstalowałem sobie PHP-Fusion v6.01.11 i przerabiam skórkę Milestone. Idzie mi to całkiem nieźle, ale co chwila mam jakiś problem. Tym razem chodzi o ilość użytkowników online - domyślnie pokazuje nazwy userów, a ja chciałbym tylko ilość.

Pokazuje: Użytkownicy online: Morgen, nazwa_usera, nazwa_usera

Chciałbym to zmienić na: Użytkowników online: [ilość]

echo " ".$locale['011'].$guests."
\n";

	if (count($members) > 0) {

		$i = 1;

		echo " ".$locale['012'];

		while (list($key, $member) = each($members)) {

			echo "".$member[1]."";

			if ($i != count($members)) echo ", ";

			$i++;

		}

		echo "
\n";

	} else {

		echo $locale['013']."
\n";

	}

	echo "
 ".$locale['014'].number_format(dbcount("(user_id)", "users", "user_status<='1'"))."
\n";

	if ($settings['admin_activation'] == "1") echo " ".$locale['015'].dbcount("(user_id)", "users", "user_status='2'")."
\n";

	$data = dbarray(dbquery("SELECT user_id,user_name FROM ".$db_prefix."users WHERE user_status='0' ORDER BY user_joined DESC LIMIT 0,1"));

	closeside();[/code]


Chodzi głównie o to

[code]if (count($members) > 0) { $i = 1; echo "


(Holohause) #2

nie chce być nie miły, ale od php-fusion masz support.

Poresztą polecam sztuczke, na modsie sa wtyczki pokazujące Użytkowników online, wyciągnij z paneli kod i wrzuć do theme.php


(Morgenowsky) #3

Zadałem to samo pytanie ma oficjalnym forum i niestety nie otrzymałem pomocy.

A co do moda... poszukam.