[php Fusion] Rozjeżdżająca się tabela po edycji thema

Cześć

Ściągnąłem sobie thema BluePortal troszkę go zmieniłem, min szerokość, i teraz jest problem, jak poprawić to: mluntitled273.jpg tak żeby było równo z prawą tabelą? Dzięki

PS. Tu macie kod theme.php

?php

/*--------------------------------------------+

| PHP-Fusion v6 - Content Management System |

|---------------------------------------------|

| author: Nick Jones (Digitanium) © 2002-2005 |

| web: http://www.php-fusion.co.uk |

| email: nick@php-fusion.co.uk |

|---------------------------------------------|

| Released under the terms and conditions of |

| the GNU General Public License (Version 2) |

+--------------------------------------------*/

/* Theme Settings */

$body_text = "#000000";

$body_bg = "#006699";

$theme_width = "1050";

$theme_width_l = "175";

$theme_width_r = "175";


function render_header($header_content) {


global $theme_width,$settings;


	echo "

| | "; // Start banner code echo "

| “; $result = dbquery(“SELECT * FROM “.DB_PREFIX.“site_links WHERE link_position=‘2’ ORDER BY link_order”); if (dbrows($result) != 0) { echo " \n”; $i = 0; while($data = dbarray($result)) { if (checkgroup($data[‘link_visibility’])) { if ($data[‘link_url’]!=”—”) { if ($i != 0) { echo " |\n"; } else { echo “\n”; } $link_target = ($data[‘link_window’] == “1” ? " target=’_blank’" : “”); if (strstr($data[‘link_url’], “http://”) || strstr($data[‘link_url’], “https://”)) { echo “”.$data[‘link_name’].""; } else { echo “”.$data[‘link_name’].""; } } $i++; } } } echo " |

"; echo "

| |

"; // End banner code echo "

| "; echo “\n”; /*stopka*/ echo "

|
“; if ($license == false) { echo “Powered by PHP-Fusion © 2006 BluePortal Design by PEDRO”; } echo "
| “.stripslashes($settings[‘footer’]).””; echo " | “; echo “”.$settings[‘counter’].” “.($settings[‘counter’] == 1 ? $locale[‘140’].”\n" : $locale[‘141’]."\n"); echo " |

|
"; echo "
| |
"; } function render_news($subject, $news, $info) { global $locale; echo "

| $subject |

"; echo "

|

| $news |

"; echo "

| “; echo “”.$locale[‘040’].”".$info[‘user_name’]." “; echo “”.$locale[‘041’].showdate(“longdate”, $info[‘news_date’]).” | “; echo “”.($info[‘news_ext’] == “y” ? “".$locale[‘042’]." ·\n” : “”).”"; if ($info[‘news_allow_comments’]) echo "".$info[‘news_comments’].$locale[‘043’]." · “; echo “”.$info[‘news_reads’].$locale[‘044’].” "; echo "[".$locale"; echo " |

|
\n"; } function render_article($subject, $article, $info) { global $locale; echo "

|
$subject
|

"; echo "

|

| “.($info[‘article_breaks’] == “y” ? nl2br($article) : $article).”"; echo " |

"; echo "

| “; echo “”.$locale[‘040’].”".$info[‘user_name’]." “; echo “”.$locale[‘041’].showdate(“longdate”, $info[‘article_date’]).” | “; if ($info[‘article_allow_comments’]) echo $info[‘article_comments’].$locale[‘043’].” · “; echo “”.$info[‘article_reads’].$locale[‘044’].” "; echo "[".$locale"; echo " |

|
\n"; } // Open table begins function opentable($title) { echo "

| "; echo "
$title
|

"; echo "

| \n"; } // Close table end function closetable() { echo " |

\n"; } function openside($title) { echo "

| "; echo "
$title
|
| "; } function closeside() { echo " |

"; tablebreak(); } function opensidex($title,$open=“on”) { $box_img = ($open==“on” ? “off” : “on”); echo "

| "; echo " $box_img |
| “; echo "
\n”; } function closesidex() { echo "
|
| "; echo " |
"; tablebreak(); } // Table functions function tablebreak() { echo "

| |

\n"; } ?[/code]