PHP Fusion Zmiana zawijania tekstu w newsach


(Andrzej Zera) #1

Witam!

Mam kłopot ze skórką TR-RedLine w PHP Fusion. Na mojej stronie:http://basket-2009.pl w newsach tekst nie ma zawijania typu ramka, przyległy tylko tworzy się nieprzyjemny efekt, że z boku obrazka nie ma tekstu, tylko puste pole. Proszę o pomoc w zmienieniu zawijania tekstu w newsach. Chciałbym, żeby jak w większości skórek, tekst przylegał do obrazka. Podaje plik theme.php:

<?php

if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); } require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";

define("THEME_BULLET", "");

$body_text = "#ffffff";$body_bg = "#910700";$theme_width = "951";


function render_page($license=false) {

global $theme_width,$settings;

echo "

|

| ".showbanners()." |

\n"; echo (' '); echo "

|

| ".LEFT." | ".U_CENTER.CONTENT.L_CENTER." | ".RIGHT." |

\n"; echo ""; echo "

| ".stripslashes($settings['footer']).">"; {echo"".showcopyright()."> Tema By:[eacagri.gif]() -http://www.eacagri.net\n"; } echo showcounter()." |
\n"; } function render_news($subject, $news, $info) { echo "

| $subject |
| $news |
| \n"; echo newsposter($info," ").newsopts($info,"·").itemoptions("N",$info['news_id']); echo " |

\n"; } function render_article($subject, $article, $info) { echo "

| $subject |
| ".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)." |
| \n"; echo articleposter($info," ").articleopts($info,"·").itemoptions("A",$info['article_id']); echo " |

\n"; } function opentable($title) { echo "

| $title |
| \n"; } function closetable() { echo " |

\n"; tablebreak(); } function openside($title, $collapse = false, $state = "on") { global $panel_collapse; $panel_collapse = $collapse; $boxname = str_replace(" ", "", $title); echo "

| $title | ".panelbutton($state, $boxname)." |
| "; if ($collapse == true) { echo panelstate($state, $boxname); } } function closeside() { echo " |

\n"; tablebreak(); } ?

Pomoże ktoś?

|

|


#2

W obrazku wpisujesz style="float:left;"

To wszystko :slight_smile: