[PHP][GD]Jak zrobić tekst na obrazku zapisywany do pliku

Witam. Potrzebuje poradnika jak zrobić coś w stylu :

 • Na obrazku jest wypisana wartość zmiennej w PHP

 • Obrazek jest automatycznie zapisywany do określonego miejsca o określonej nazwie np. ‘narzew’.png

Wiem że do tego służy biblioteka GD ale mi coś nie idzie :confused:

Chce zrobić coś na wzór giveadamn.co.uk, tylko że jako karty trenera dla swojej gry.

Pomóżcie.

<?php

function funkcja($tekst,$lokalizacja){

  $h = @imagecreatetruecolor(120, 20) or die('Nie można zainicjować nowego strumienia GD');

  $kolor=imagecolorallocate($h, 233, 14, 91);

  imagestring($h, 1, 5, 5, $tekst, $kolor);

  imagepng($h,$lokalizacja);

  imagedestroy($h);

}

funkcja('tekst','a.png');

?>

Dzięki. Bardzo mi pomogłeś.