[PHP] - Gdzie powstawiać części kodu PHP?


(jacko1998) #1

(Konrad Kosowski) #2

Nie łącz kodu php z kodem html. Rób tak:

Sotmething

(jacko1998) #3