[PHP] - Gdzie powstawiać części kodu PHP?

Nie łącz kodu php z kodem html. Rób tak:

Sotmething