Php i javascript odliczanie czasu


(pain3hp) #1

Jak odliczać czas pobrany przez php z bazy, tzn pobierana jest wartość z pola DATETIME i teraz chciałbym javascriptem odliczać ten czas bo on jest wiekszy niz aktualny...


#2

Pamiętaj, że czas na serwerze może różnic się od tego na komputerze który stronę wyświetla, a php bierze z serwera a javascript ze stanowiska które odwiedza stronę, w związku z czym nawet o sekundę niezsynchronizowane zegary serwera i klienta dają fałszywy wynik.