Php i validacja zmiennej


(Sitemaster) #1

z formularza powinienem otrzymać tylko i wyłącznie liczbę w postaci

np. 56 albo 43.832...

jak sprawdzić czy ma taki format czy też może zawiera coś innego?


(Kutar 0) #2

Czyli chcesz sprawdzić czy wartość jest liczbą całkowitą lub zmiennoprzecinkową (ułamkiem). Dobrze rozumiem?

Do tego służą funkcje:

http://pl.php.net/manual/pl/function.is-int.php

http://pl.php.net/manual/pl/function.is-float.php

na przykład:

if(is_int($zmienna)||is_float($zmienna))

ewentualnie jedna funkcja:

http://pl.php.net/manual/pl/function.is-numeric.php

Tylko, że ta funkcja zwraca TRUE również wtedy, gdy zmienna jest numerycznym stringiem. Ale o tym wszystkim pisze w linku, który podałem.


(Airborn) #3

hm, ja bym zrobił tak:

ponieważ dana przesyłana z formularza jest traktowana jako strong, to wpierw przy pomocy str_replace zamienił bym , na . (dużo osób stawia jednak przecinki zamiast kropek dla oddzielenia części dziesiętnych). samo sprawdzenie możesz wykonać poprzez is_float()

$zmienna = htmlspecialchars($_GET['zmienna']);

$zmienna = str_replace(',', '.', $zmienna);

if( is_float($zmienna) ){

echo ('zmienna typu float');

}

(Kutar 0) #4

Hmmm... ale kolega api nie powiedział również nam czy dane przesyła POSTEM czy GETEm, no bo jeśli GETEM to i tak wszystko będzie stringiem.

Więc najpierw zastosowałbym Twoje str_replace, ale nie używałbym is_int czy is_float, tylko po prostu is_numeric

@EDIT:

orta zrobiłem xD


(adpawl) #5

nawet jeśli przesyła POSTem, to i tak is_int i is_float mogą zwrócić false.

chyba że zastosuje się wcześniej rzutowanie typu:

Ale lepiej jest jednak wykorzystać is_numeric


(Sitemaster) #6

Pięknie dziękuje, na WAS zawsze można liczyć! :smiley:


(Kutar 0) #7

Tylko, że nie wiemy co jest wartością zmiennej. A jeśli string? Wtedy po rzutowaniu dostaniemy bezwzględnie ze stringa floata. A już nie muszę chyba wspominać co się namiesza w samej wartości zmiennej.

W praktyce wygląda to tak, że ktoś przesyła w zmiennej stringa a my i tak rozpoznamy to jako float.

Tak więc... is_numeric()


(adpawl) #8

fakt, skupiłem się na czym innym i pominąłem tę możliwość zakładając że przeslano liczbę. Dlatego szkoda kombinować, is_numeric załatwia spraawę.