[PHP] implode("\n", * nie działa


(szygmon) #1

Witam!

Napisałem taki kod:

if (isset($_POST['save'])) {

	$name = $_POST['name']."/";

	$ile = $_POST['ile'];

	@mkdir(PB.$name, 0777);

	@copy(PB."index.php", PB.$name."index.php");

	fopen(PB.$name."emails.txt", 'w'); // emaile

	for ($i = 1; $i <= $ile; $i++) {

		$text = $_POST['text'.$i];

		$txt = explode("\n", $text);

		for ($a = 1; isset($txt[$a]); $a++) {

			$txt[$a] .= "++";

		}

		$text = implode("\n", $txt);

		$fp = fopen(PB.$name.$i.".txt", 'w');

		flock($fp, 2); // operacje na pliku

		fwrite($fp, $text); // zapisanie danych do pliku

		flock($fp, 3); // odblokowanie pliku

		fclose($fp); // zamknięcie pliku

	}

echo 'Zapisano';	

}

Tyle że nie działa poprawnie, gdyż po dopisaniu "++" implode nie dzieli mi nowej lini "\n" tylko leci za sobą w pliku (gdy nie dodam ++ wszystko działa poprawnie)

Wie ktoś jak to naprawić?


(ra-v) #2

Zmień

na

Możliwe że znaki kończące linie są różne.