[PHP] informacja o otwartym pliku


(felixik) #1

Witam, kończąc tworzyć swój edytor plików chciałem dać informację użytkownikom o tym, że próbują otworzyć już otwarty plik. Niestety jak to z reguły ja coś sknociłem i niestety nie działa. Poniżej kod, którym próbuję to zrealizować.

<?php

  $tab1 = array('
', '');

  $tab2 = array("", "");

  if (empty($_GET['strona']))

  {echo'powitanie i zaproszenie do korzystania';}

  else

  {

  echo'';

  $a = file_get_contents("".$dir.$_GET['strona'].".".$typ_pliku."");

  $c = strlen($a);

  if ($c == "0")

  {

  echo '';}

  else

  {

  echo $a;

  echo '
';

  echo '';

  $editor_data = stripslashes($_POST['content']);

  $editor_data = str_replace($tab1, $tab2, $editor_data);

  $editor_data = html_entity_decode($editor_data);

  $b = file_put_contents("".$dir.$_GET['strona'].".".$typ_pliku."", $editor_data);

  echo'';

  }

  }

  ?>

Z góry dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie i pomoc w rozwiązaniu problemu.


(ra-v) #2

Najprościej to dodać w bazie o tym, że plik jest edytowany, najlepiej wraz z czasem rozpoczęcia edycji, a usunąć wpis, gdy użytkownik skończy edycję.