[PHP] Instrukcja warunkowa: wyświetlanie komunikatu bez powodu


(rycerz2000) #1

Zacząłem pisać sklep do gry. Oto kod:

<?php 
 function sklep()
 {
    $query = row("SELECT points, p_account, b_account FROM users WHERE id = ".$id);
    $cena = 10000;
    $pun = 1;
      if ($query['p_account'] >= 10000){
       call("UPDATE users SET p_account = p_account - ".$cena.", points = points + ".$pun." WHERE id = ".$id);
       echo '<div class="alert alert-succes">Zakupino: '.$pun.' pkt. Wydano: '.$cena.'$.</div>';
      } else {
	   echo '<div class="alert alert-danger">Nie masz wystarczających środków na koncie</div>';
	    }
 }
?>
<div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">Sklep</h3>
</div>
<div class="panel-body">
 <?php
 sklep();
 ?>
 <div class="panel panel-default" style="width: 48%; float: left;">
 <div class="panel-heading">
   <h3 class="panel-title">Punkty</h3>
 </div>
 <div class="panel-body">
   <form action="" method="POST">
   <table width="100%">
    <tr><br> 
    <center><img src="obrazki/1pkt.jpg" alt="Obrazek niedostępny" /></center>
    </tr>
    <tr>
    <center>cena: 10 000$</center>
    <center><input type="submit" style="width: 100px" value="Kup"/></center>
   </table>
   </form>
 </div>
 </div>
</div>

Wszystko działa dobrze oprócz komunikatu "Nie masz wystarczających środków na koncie". Wyświetla się po wejściu do sklepu a powinien gdy grasz kliknie "Kup" a nie będzie miał wystarczającej ilości pieniędzy. Co jest źle?


(ra-v) #2

Dodaj atrybut name do HTMLa:

<input type="submit" name="kup" style="width: 100px" value="Kup"/><

A funckję sklep wywołuj tylko w warunku gry $_POST[kup] nie jest pusty czyli

<?php
 if( !empty($_POST['kup']) ) sklep();
 ?>

(rycerz2000) #3

Dzięki teraz działa tak jak powinno  :-)  :ok: