[php] Jak dzielić na strony


(Bartekviper) #1

(Airborn) #2

ja na swoje potrzeby stworzyłem coś takiego:

<?php

	if (isset( $_GET['page'] ))

			$page = $_GET['page'];

		else

			$page = 1;

	settype($page, "integer");

	$query = "SELECT * FROM `NAZWA_TABELI`";

	$result = mysql_query ( $query );

	$num = mysql_num_rows( $result );

	$wns = 10; //liczba newsów wyświetlanych na stronie 

	$page--;

	$query = 'SELECT * FROM `NAZWA_TABELI` ORDER BY id DESC LIMIT '.($page*$wns).','.$wns;

	$page++;

	$result = mysql_query ( $query );

	while ($row = mysql_fetch_array( $result )) {

		//jakieś tam warunki

	}

	$pNum = ceil($num/$wns);

	for ($i=0; $i<$pNum; $i++)

		echo ''.($i+1).' | ';

?>

[/code]

(Bartekviper) #3

Dzięki bardzo. Jakby było "pomógł" to bym ci dał.