[PHP] Jak pobrać ścieżke

Witam!

Napisałem taki skrypt:

<?php

if ($handle = opendir('folder'))

             {


             while (false !== ($file = readdir($handle)))

               {

               if ($file != "." && $file != ".." )

                 {

                 $path = "C:/xampp/htdocs/folder/$file";

                 $link = basename ($path);

                 $link = basename ($path, ".php");

                 $link = ucfirst($link);

                 $link = str_replace("_", " ", $link);

                 echo "$link";

                 }

               }


             closedir($handle);

            }

?>[/code]

Został mi tylko jeden problem: chciałbym, aby ścieżka do pliku pobierała się sama automatycznie, a nie żeby ją wpisywać ręcznie, ponieważ z reguły każdy serwer ma inną. Czy istnieje taka możliwość? Jeśli tak to proszę o pomoc.

Coś z tego:

http://pl.php.net/manual/pl/function.pathinfo.php

http://pl.php.net/manual/pl/function.realpath.php

?

Sprawdź która Ci pasuje

$plik=basename($_SERVER['PHP_SELF']);

echo realpath($plik),'
';	// /home/user/www/kat/cos.php


echo $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'],'
'; // /home/user/www/kat/cos.php


echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'],'
'; // /kat/cos.php


$sciezka=pathinfo($plik);

Prawie o to mi chodziło, tylko chciałbym aby nie wyświetlało nazwy pliku np: /home/user/www/kat/cos.php , tylko samą ścieżkę /home/user/www/kat/. Jak to zrobić?

To powinno zadziałać:

$plik=basename($_SERVER['PHP_SELF']);

$sciezka=pathinfo($plik);

echo realpath($sciezka[dirname]);