[php]jak zmienić link w pliku uplaudu zdjecia


(batmomobil) #1

kto mi pomoże w zapisaniu linka w uplaudowaniu zdjęcia,tak aby się otwierał na środku strony w switch

<?php

$id= $_GET['id'];

    switch ($id) { case "wyslijmy":

    $strona="wyslijmy.php";

    break; }

    include $strona; ?>

o to plik/link wyslijmy:

{

				echo "Wykonanie zapytania zawiodło. " . mysql_error();

			}

			else

			{

				echo 'Dodaj informacje o pliku';

			}[/code]