Php - jak zwrócic 1 wyraz w zmiennej?


(Radmistrz2) #1

Witajcie. Jakich funkcji użyc aby zwrócic pierwszy wyraz ze $??

Przykładowo

$x="Ala ma kota"

wtedy watrosc $y wynosi "Ala"


(K.S.) #2

Przykładowo

<?php


$x="Ala ma kota";


$wyrazy = explode(" ", $x);

$y = $wyrazy[0];


echo $y;

?>

<?php


$x="Ala ma kota";

$y = substr($x,0,strpos($x," "));


echo $y;

?>

(Radmistrz2) #3

troszkę rozbudowałem skrypt, lecz nie chce mi działac:

<?php

$DOCUMENT_ROOT = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];

$x=file("$DOCUMENT_ROOT/../baza.txt");

$baza=0;

while ( $baza <= 11000)

{

$y = substr($x[$baza],0,strpos($x[$baza]," "));

echo $y."
";

$baza++

}

?>

Co jest źle??


(Airborn) #4

radmistrz2 a jesteś pewien, że file() nie zwraca false? zobacz tak:

<?php

$DOCUMENT_ROOT = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];

$x=file("$DOCUMENT_ROOT/../baza.txt");

$baza=0;

if($x){

while ( $baza <= 11000)

{

$y = substr($x[$baza],0,strpos($x[$baza]," "));

echo $y."
";

$baza++

}

}

else{

echo 'Błąd odczytu pliku';

}

?>

(Radmistrz2) #5

hmm dalej nie działa. Nie wywala błędów ani nic nie wyświetla:

<?php

error_reporting(E_ALL);

$DOCUMENT_ROOT = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];

$x = file("baza2.txt"); 

$baza=0;

if($x){

while ( $baza <= 3)

{

$y = substr($x[$baza],0,strpos($x[$baza]," "));

echo $y.

echo "
";

$baza++

}

}

else{

echo 'Błąd odczytu pliku';

}

?>

(Kutar 0) #6
<?php

error_reporting(E_ALL);

$DOCUMENT_ROOT=$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];

$x=file('baza2.txt');

$baza=0;

if($x) {

while($baza<=3)

{

$wyrazy=explode(' ',$x[$baza]);

echo $wyrazy[0]; 

echo '
';

$baza++;

}

}

else{

echo 'Błąd odczytu pliku';

}

?>