[PHP] Kolejne pytania i skrypt sprawdzający


(Ryan370z) #1
 1. Czy w funkcji strpos() mogę podać więcej niż 2 parametry, np:

  strpos('Tu mam łańcuch', "#","|"," ");

 2. Jeśli nie, to którą funkcją mogę sprawdzić (w 1 poleceniu), czy w łańcuchu nie ma znaków polskich i innych (chodzi o to, żeby nie można było wykonać ataku sql injection)? 3. Jak napiszę funkcję filtrującą dane chciałbym sprawdzić jej działanie. Jeśli będzie błąd i skrypt przepuści takie zapytanie:

  [...ZAPYTANIE...]x' AND BENCHMARK(9999999,BENCHMARK(999999,BENCHMARK(999999,MD5(NOW()))))=0 OR '1'='1

(jak wiadomo będzie to wtedy mały DDoS), to czy jak takie coś dostanie się do bazy, to jak to mogę odkręcić? I jaki będzie efekt przede wszystkim :stuck_out_tongue:

 1. No i czy do tego celu będzie dobra pętla while?

(Damgora) #2
 1. NIE

 2. strtr() albo wyrażenia regularne

 3. nie wiem (nie DDoS, jeżeli już to DoS)

 4. raczej nie


(Ryan370z) #3

Ok. W 2 parametrze w poleceniu strtr() mam do wpisania znaki, które będą szukane i zamieniane. Mam błąd:

Parse error: syntax error, unexpected ':' in /var/www/virtual/omegaforce.c0.pl/rejestr.php on line 35

<?

     #Sprawdź, czy pola są poprawnie wypełnione

    $pass=$_POST['Pass']; 

    $login=$_POST['Nick'];

    $password=strtr($pass , "#!@$%^&*()-=_+{}][":;'><,.?`~/*\|" , "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa");

    $login2=strtr($pass , "#!@$%^&*()-=_+{}]['":;'><,.?`~/*\|" , "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa");

Wszystkie niedozwolone znaki ma zamieniać na 'a'. Jak mam napisać to ":"?


(Damgora) #4

postaw \ (backslash) przed " (cudzysłowem) bo kończy ciąg


(Ryan370z) #5

Ok działa. A teraz jak mogę zrobić funkcję sprawdzająca, czy w bazie jest już ten sam gracz o tym samym nicku/e-mailu?


(Damgora) #6

jedyne na co wpadłem na szybko:

  if(mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE login='".$_POST['login']."' OR mail='".$_POST['mail']."'")))    //znaleziono  else//nie znaleziono [/code]

Z racji nagromadzenia nawiasów, cudzysłowów i apostrofów mogły się wkraść jakieś błędy. I być może jest jakiś lepszy sposób.

(Ryan370z) #7

Podsunąłeś mi dobry pomysł :wink:, ale myslę że można prościej. Połączyłem obie funkcje sprawdzające:

function check()

     {

     $sql= mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE login ='".$_POST['Nick']."' OR mail='".$_POST['mail']."'"); # POCZATEK

      if(!($sql))   

      echo(''); # KONIEC

      else{

        if(!($_POST['Nick'] && $_POST['Pass'] && $_POST['Repeat'] && $_POST['mail']))

         echo('');

         elseif($_POST['Pass'] != $_POST['Repeat'])

         echo('');

        else{ 

           $Pass=$_POST['Pass'];

           $md5= md5("$Pass");

           $sql2="INSERT INTO `users` (`login`, `pass`, `mail`, `kasa`, `sila`, `zrecznosc`, `celnosc`, `refleks`, `top`, `arena` ,`bron`, `rekawice`, `helm`, `buty`, `kamizelka`, `tarcza`, `lvl`) VALUES ('".$_POST['Nick']."', '$md5', '".$_POST['mail']."', '1000', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1')";

           $query= mysql_query($sql2);

           echo('');

          }

        }

      }[/code]

Według mnie jest lepiej i prościej :wink:.


(Damgora) #8

a według mnie to nie działa :wink:


(Ryan370z) #9

Dlaczego? :> omegaforce.cba.pl/rejestracja.php Sprawdź sobie tutaj ;p

edit: masz rację, nie działa.


(Damgora) #10

Chcesz wiedzieć dlaczego nie działa? Zacytuję zdanie z manuala:

a ty oczekiwałeś false jeśli SELECT nic nie znajdzie (szczerze też tak próbowałem na początku :wink: )

Ale ten wykrzyknik to postawiłeś chyba tylko dlatego, że bez niego nie pozwalało dodać żadnego usera.

Ja wykorzystałem funkcję mysql_num_rows() ale można użyć innych, które sprawdzą czy zapytanie zwróciło jakieś dane.

ps. trafiłem na inną funkcję, która przetwarza zapytania do bazy chroniąc przed SQL Injection - mysql_real_escape_string() sorki, że dopiero teraz


(Ryan370z) #11

Sorki że odgrzewam, ponieważ byłem na obozie i nie mogłem odpowiadać na topic.

Gdy użyję funkcji mysql_num_rows() to formularz się nie wyświetla.