[PHP] Listowanie plików o danym rozszerzeniu


(Maciej Szankin) #1

Jak zrobić w PHP listowanie plików o określonym rozszerzeniu w danym folderze?


(Panda2a) #2

http://webmade.org/porady/listowanie-plikow-lista.php