[PHP] log ip wchodzących, każde w oddzielnej linijce


(Ramelek Lost) #1

Sorka za temat ale nie wiedziałem jak go sformułować :wink:

Jak przerobić ten skrypt aby listę ip i host pokazywał każde w oddzielnej linijce lub tak aby przed każdym z nich był tag z datą i godziną.

<?php

$fp=fopen("logadresip.txt", "a");

echo "Twój IP to: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."
";

echo "Twój host to: ".gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR'])."
";

echo "Twoja przeglądarka to: ".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

fwrite($fp, $_SERVER['REMOTE_ADDR']." -IP");

fwrite($fp, gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR'])." -HOST");

?>

(system) #2

To jest skrypt z którego korzystam

<?php

$data = sprintf("%02d.%02d.%04d - %02d:%02d:%02d",

date("d"), date("m"), date("Y"),date("H"), date("i"), date("s"));

$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];

$domena = gethostbyaddr($ip);


$plik=fopen("sonda.txt","a");

flock($plik, 2);

fwrite($plik,"$data || $ip || $domena\r\n");

flock($plik, 3);

fclose($plik);

?>

http://www.tapety.pomorze.pl/sonda.txt , ja mam jeszcze oddany głos w sondzie, ale Tobie jest on niepotrzebny :wink:


(Ramelek Lost) #3

Dzięki!...i mam pytanie....wiesz może jak sprawdzić czy jest online to IP ? Np. pingujesz i pokazuje opóźnienie ale za pomocą strony