[php]logowanie na sesjach


(Marcinkowska J) #1

(Grzesie K) #2

Tutaj jest pełno błędów. Jeżeli dopiero uczysz się php to zacznij od czegoś prostszego bo aktualnie mało umiesz.

Linia 6: Masz tam session_destroy(); bez żadnej instrukcji warunkowej czyli niszczysz każdą rozpoczętą sesję za każdym razem.

Linia 10: Przy określaniu elemntów tablicy używa się cudzysłów takich jak przy stringach czyli 'tekst' lub "tekst"

Linia 11: Powinno być if(isset($_POST['login'])){ z pominięciem poprzedniej linijki

Linia 19: mysql_connect() przypisuje się do zmiennej by po zakończeniu operacji użyć mysql_close()

... jeszcze można dużo wymieniać.


(Marcinkowska J) #3

bardzo dziękuje za pomoc.