[PHP] Miniforum - edycja i usuwanie postu


(rafalski) #1

Witam!

Tworzę na zaliczenie takie pseudominiforum i prawdę powiedziawszy to mój początek z php. Stworzyłem system logowania i wyświetlania wiadomości - co widać w poniższym kodzie. Ale mam problem z edycją i usuwaniem.

Skoro przyciski "dodaj, usuń" tworzę dynamicznie (zaznaczyłem w poniższym kodzie), to w jaki sposób sprawdzić, który został naciśnięty i w jaki sposób przekazać informację, który post edytować?

session_start();


if(isset($_SESSION['prawid_uzyt']))

{	$zapytanie = "SELECT a.user_id, b.text 

	FROM `message` AS b

	INNER JOIN`alowed_message`ON b.message_id = alowed_message.message_id

	INNER JOIN`users`AS a ON alowed_message.user_id = a.user_id order by b.message_id desc;";

	$rezultat = $db->query($zapytanie);	while ($dane = $rezultat->fetch_assoc())

	{

		echo'
',$dane['user_id'],'
',nl2br($dane['text']),'';


	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	

		if($dane['user_id']==$_SESSION['prawid_uzyt'])

		{

			echo '';

			echo '';

		}

       ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

	}


	echo '';

	echo '';

}

[/code]

(B.Andy) #2

Nie możesz dać przycisku do wysyłania poza formularzem. Co niby ma wysłać? Taki przycisk musi być pomiędzy tagami

. Z tego wycinka nie do końca wiem o co ci chodzi. Ale te przyciski możesz zrobić np. poprzez element


(rafalski) #3

Chodzi mi o to, że zrobiłem wyświetlanie wiadomości, a je przechowuje w bazie danych.

W ten sposób wyświetlam wiadomości

while ($dane = $rezultat->fetch_assoc())

   {

      echo'
',$dane['user_id'],'
',nl2br($dane['text']),'';

   }

[/code]

teraz muszę dorobić do tego edycję i usuwanie, w taki sposób by obok wiadomości pojawiły się przyciski "edytuj", "usuń" i nie mam pojęcia jak to zrobić...


(B.Andy) #4

Tutaj sprawdzi się to co napisałem w pierwszym poście. Potem sprawdzasz czy $_GET['action']=='usun' i gotowe