[PHP][MSSQL]Logowanie

Witam,

Chciałbym prosić o pomoc w sprawie dot. logowania użytkownika, który ma założone konto w grze.

Gra bazuje głównie na Microsoft SQL (2000). Oczywiście logowanie do MySQL jest łatwe, ale mam pytanie, jak zrobić do mssqla?

Chciałbym stworzyć panel użytkownika, w nim kilka dodatków, zmiana hasła, e-mail, wymiana przedmiotów w grze itd.

Login to ID, hasło Password. Prócz tego hasło jest kodowane w ten sposób

<?php

class Password

{

  function encode($password) {

    $encar = array('!'=>'95', '"'=>'88', '#'=>'9D', '$'=>'4C', '%'=>'F2', '&'=>'3E'

           ,'\''=>'BB', '('=>'C0', ')'=>'7F','*'=>'18', '+'=>'70', ','=>'A6'

           ,'-'=>'E2', '.'=>'EC', '/'=>'77','0'=>'2C', '1'=>'3A', '2'=>'4A'

           ,'3'=>'91', '4'=>'5D', '5'=>'7A','6'=>'29', '7'=>'BC', '8'=>'6E'

           ,'9'=>'D4', ':'=>'40', ';'=>'17', '<'=>'2E', '='=>'CB', '>'=>'72'

           ,'?'=>'9C','@'=>'A1', 'A'=>'FF', 'B'=>'F3', 'C'=>'F8', 'D'=>'9B'

           ,'E'=>'50','F'=>'51', 'G'=>'6D', 'H'=>'E9','I'=>'9A', 'J'=>'B8'

           ,'K'=>'84', 'L'=>'A8', 'M'=>'14', 'N'=>'38', 'O'=>'CE'

           ,'P'=>'92', 'Q'=>'5C', 'R'=>'F5', 'S'=>'EE', 'T'=>'B3', 'U'=>'89'

           ,'V'=>'7B', 'W'=>'A2', 'X'=>'AD','Y'=>'71', 'Z'=>'E3', '['=>'D5'

           ,'\\'=>'BF', ']'=>'53', '^'=>'28','_'=>'44'

           ,'`'=>'33', 'a'=>'48', 'b'=>'DB', 'c'=>'FC', 'd'=>'09', 'e'=>'1F'

           ,'f'=>'94', 'g'=>'12', 'h'=>'73'

           ,'i'=>'37', 'j'=>'82', 'k'=>'81', 'l'=>'39', 'm'=>'C2', 'n'=>'8D'

           ,'o'=>'7D','p'=>'08', 'q'=>'4F', 'r'=>'B0', 's'=>'FE', 't'=>'79'

           ,'u'=>'0B','v'=>'D6', 'w'=>'23', 'x'=>'7C'

           ,'y'=>'4B', 'z'=>'8E', '{'=>'06', '|'=>'5A', '}'=>'CC', '~'=>'62');

    $newpass = '0x';

    for ($i = 0; $i < strlen($password); $i++) {

      $newpass .= $encar[$password[$i]];

    }

    return $newpass;

  }


  function decode($password) {

    $password = bin2hex($password);

    $encar = array('!'=>'95', '"'=>'88', '#'=>'9D', '$'=>'4C', '%'=>'F2', '&'=>'3E'

           ,'\''=>'BB', '('=>'C0', ')'=>'7F','*'=>'18', '+'=>'70', ','=>'A6'

           ,'-'=>'E2', '.'=>'EC', '/'=>'77','0'=>'2C', '1'=>'3A', '2'=>'4A'

           ,'3'=>'91', '4'=>'5D', '5'=>'7A','6'=>'29', '7'=>'BC', '8'=>'6E'

           ,'9'=>'D4', ':'=>'40', ';'=>'17', '<'=>'2E', '='=>'CB', '>'=>'72'

           ,'?'=>'9C','@'=>'A1', 'A'=>'FF', 'B'=>'F3', 'C'=>'F8', 'D'=>'9B'

           ,'E'=>'50','F'=>'51', 'G'=>'6D', 'H'=>'E9','I'=>'9A', 'J'=>'B8'

           ,'K'=>'84', 'L'=>'A8', 'M'=>'14', 'N'=>'38', 'O'=>'CE'

           ,'P'=>'92', 'Q'=>'5C', 'R'=>'F5', 'S'=>'EE', 'T'=>'B3', 'U'=>'89'

           ,'V'=>'7B', 'W'=>'A2', 'X'=>'AD','Y'=>'71', 'Z'=>'E3', '['=>'D5'

           ,'\\'=>'BF', ']'=>'53', '^'=>'28','_'=>'44'

           ,'`'=>'33', 'a'=>'48', 'b'=>'DB', 'c'=>'FC', 'd'=>'09', 'e'=>'1F'

           ,'f'=>'94', 'g'=>'12', 'h'=>'73'

           ,'i'=>'37', 'j'=>'82', 'k'=>'81', 'l'=>'39', 'm'=>'C2', 'n'=>'8D'

           ,'o'=>'7D','p'=>'08', 'q'=>'4F', 'r'=>'B0', 's'=>'FE', 't'=>'79'

           ,'u'=>'0B','v'=>'D6', 'w'=>'23', 'x'=>'7C'

           ,'y'=>'4B', 'z'=>'8E', '{'=>'06', '|'=>'5A', '}'=>'CC', '~'=>'62');

    $encar = array_flip($encar);

    $newpass = '';

    for($i = 0; $i < strlen($password); $i+=2) {

      if(isset($encar[$password[$i]])) {

        $key = strtoupper($password[$i]);

      } else {

        $key = strtoupper($password[$i]) . strtoupper($password[($i+1)]);

      }

      $newpass .= $encar[$key];

    }

    return $newpass;

  }

}


?>

Zna ktoś jakiś prosty skrypt, który umożliwiłby zalogowanie się, i podtrzymanie tej sesji aż do wylogowania? :stuck_out_tongue:

Pozdrawiam