[PHP - MVC] - Problem z ładowaniem modeli


(jacko1998) #1

Witam, mam problem z ładowaniem modeli w MVC. Problem pojawia się wtedy gdy dodaję model do kontrolera.

 

Oto kod z pliku, który ładuje kontrolery:

<?php

class Core {

function __construct() {

isset($GET['url']) ? $url = $GET['url'] : $url = 'index';

$url = rtrim($url, '/');
$url = explode('/', $url);

$file = 'controllers/' . $url[0] . '_controller.php';

if(file_exists($file)) {
require $file;

$controller = new $url[0];
echo 'przed dodaniem modelu'; // to wypisuje PHP
$controller->loadModel($url[0]); // $url[0] - np. adres-strony.pl/contact = $url[0] == 'contact'
echo 'po dodaniu modelu'; // tego już nie...

if(isset($url[2])) {
$controller->$url1;
} else {
if (isset($url[1])) {
$controller->$url1;
} else {
$controller->index();
}
}
} else {
echo 'This site does not exists.';
}

}

}

 

oto kod kontrolera głównego :

<?php

class Controller {

public function __construct() {
$this->view = new View();
}

public function loadModel($name) {

$path = 'models/' . $name . '_model.php';

if(file_exists($path)) {
require $path;
$this->model = new $name();
}

}

}

 

a to przykładowy kontroler (index):

<?php

class Index extends Controller {

public function __construct() {
parent::__construct();
}

public function index() {
$view->view->render('index/index'); // szablonu także nie ładuje.
}

public function detail() {
$view->view->render('index/detail'); // szablonu także nie ładuje.
}

}

 

no i jeszcze przykładowy model (index):

<?php

class Index extends Model {

function __construct() {
echo 'jestem modelem, który się nie ładuje';
}

}

 

No i się meczę z tym od 2 dni i nie znajduję sposobu. W załącznikach dodaję jeszcze .zip'a z całym 'projektem'. 

mvc-blog.zip


(Maks Baum) #2

Nie możesz mieć 2 klas o takiej samej nazwie (Index).

Użyj namespaców (albo pre/suffixów w nazwach klas - choć to rozwiązanie to na dzień dzisiejszy to zuo).

W przypadku białej strony /var/log/apache2/error.log Twoim przyjacielem jest :slight_smile:


(Jim1961) #3

Po pierwsze (najważniejsze) wstaw sobie

error_reporting(E_ALL);

w pierwszej linii (po znaczniku otwierającym) pliku index.php.

 

Jak już będą Ci się wyświetlać błędy, to parser powie jasno i wyraźnie, że nie możesz ponownie zadeklarować klasy o tej samej nazwie. Nie podpowiem które się tak samo nazywają, bo komunikat błędu jasno o tym mówi.


(jacko1998) #4

Taka głupota  :x A dodanie error_reporting(E_ALL); i tak nic nie pokazał. Dzięki już działa.


(Jim1961) #5

Nie wyobrażam sobie developerki na takim serwerze


(ra-v) #6
ini_set('display_errors', true);

lub w htaccess

php_flag display_errors on

Jak było na off to ci nie pokazał.