[php/mysql] jak sprawdzić czy user jest on-line


(pain3hp) #1

jak sprawdzić wykorzystujac php i mysql czy dany user jest on-line? i przy okazji, czy da się ustalić ważność sesji (w sensie czasu)

-- Dodane 09.11.2010 (Wt) 22:14 --

dokładnie myślę o jednej zmiennej tablicowej a nie o całej sesji...


(ra-v) #2

Zapisujesz jego stan do bazy i sprawdzasz stan ostatniego odświeżenia. Jeśli przekroczony zostanie pewien czas to użytkownika można uznać za offline.

W ustawieniach serwera (sprawdź phpinfo() oraz ini_set() )

to zapis do bazy tej zmiennej albo do ciacha