PHP / MySQL - pisanie systemu newsów / artykułów [zielony]


(Morgenowsky) #1

<?

// POŁĄCZENIE Z BAZĄ DANYCH

$sql=mysql_connect(localhost, root) or die ("Nie można się połączyć z bazą danych! Spróbuj ponownie.");

mysql_select_db('localhost');

$sql = 'CREATE TABLE dodaj ('

. ' id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, '

. ' autor VARCHAR(20) NOT NULL, '

. ' temat VARCHAR(255) NOT NULL, '

. ' tresc TEXT NOT NULL'

. ' )'

. ' TYPE = myisam;';

?>

Autor:

Temat:

Treść:


(L337 Crew) #2

wyświetlić ?

poczytaj o sposobie przesyłania danych - metody POST i GET .

Możesz sprawdzić czy przesłane dane formularzem nie są puste:

if(!empty($_POST['tresc'])){

$autor = strip_tags(mysql_escape_string($_POST['autor']));

$temat = strip_tags(mysql_escape_string($_POST['temat']));

$tresc = strip_tags('nl2br($_POST['tresc'])', '
');


#teraz możesz np. wyświetlić przesłane dane:

echo 'autor: '.$autor.'
temat: '.$temat.'
treść:
'.$tresc.'
';


#albo po prostu dodać do bazy :

$z = mysql_query("INSERT INTO `tabela (np. news)` SET autor='$autor', temat='$temat', tresc='$tresc'");

if($z){

echo'news został dodany poprawnie - dziękujemy';

}else{

echo'błąd w dodaniu newsa';

}


}

chcąc wyświetlić wszystkie newsy - proste zapytanie:

$z = mysql_query("SELECT * FROM `tabela(np. news)` ORDER BY `id` DESC");

while($row = mysql_fetch_array($z)){

'.$row['temat'].'

daj
[code]$tresc = nl2br($_POST['tresc']);