[php][mysql]Połączenie skryptu PHP i MySQL - brak rezultatu

Witam.

Mam problem ze skryptem php. Próbuję połączyć to z MySQL, lecz nie otrzymuję rezultatów.

Pożądany fragment kodu wygląda tak:

<?php


require_once ('mysqli_connect.php');

$q = "SELECT CONCAT(id) AS idn, (nazwa) AS nazwaz, (wartosc) AS wartoscz FROM vars ORDER BY id ASC";

$r = @mysqli_query($dbc, $q);

if ($r) {


	while ($row = mysqli_fetch_array($r, MYSQLI_ASSOC)) 

	{

		$nazwa = $row['nazwaz'];

		$wartosc = $row['wartoscz'];

		$smarty->assign($nazwa, $wartosc);

	}	$Variables = array();

	while ($row = mysqli_fetch_array($r, MYSQLI_ASSOC))

	{

		for($i = 0; $i < 1; $i++)

		{

			$Variables[] = array(

				'name' => $row['nazwaz'],

				'value' => $row['wartoscz'],

			);

		}

	}

	$smarty->assign('Variables', $Variables);


}


mysqli_close($dbc);


?>

Proszę o pomoc. Dzięki z góry.

pokaz zawartość require_once (‘mysqli_connect.php’);

Jesteś pewien że otworzyło się połączenie?

po:

require_once (‘mysqli_connect.php’);

wyświetl sobie wartość:

$dbc

Wymagane fragmenty:

<?php


DEFINE ('DB_HOST', 'tu byl host');

DEFINE ('DB_USER', 'tu byl user');

DEFINE ('DB_PASSWORD', 'tu bylo haslo');

DEFINE ('DB_NAME', 'a tu byla baza');


$dbc = @mysqli_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD,DB_NAME)OR die ('Nie można połączyć z bazą danych, ponieważ:
 ' .mysqli_connect_error());


?>

@EDIT:

Dziękuję za chęć pomocy. Temat można zamknąć, gdyż błąd poprawiłem.