[PHP][MYSQL]pomóżcie nie wiem gdzie błąd


(toboneq) #1

Witam zrobiłem na własny użytek skrypt dodawania newsów do bazy mysql i nie wiem gdzie jest błąd. Pomóżcie. Parser nie pokazuje żadnego błędu

<?php


	if ( isset($_POST['tytul']) && isset($_POST['tresc']) && isset($_POST['autor'])) {


	$tytul = $_POST['tytul'];

	$tresc = $_POST['tresc'];

	$acces = $_POST['acces'];

	$data = date("Y-m-d H:i:S");

	$acces = $_POST['acces'];


		if ( is_uploaded_file($_FILES['classnotes']['tmp_name'])){

			$name = date("ymd_HiS");

			$result = move_uploaded_file($_FILES['classnotes']['tmp_name'],

					"/domains/nazwadomeny/public_ftp/incoming/JMG_upload".$_FILES['classnotes']['name']);

					$jmg = "/domains/nazwadomeny/public_ftp/incoming/JMG_upload".$_FILES['classnotes']['name'];

				if ($result == 1){

				echo 'Plik został przesłany prawidłowo';

				} else {

				echo ' Wystąpił błąd podczas przesyłania pliku';

				}

		}


	require_once('config.php');


	mysql_query("INSERT INTO `Newsy` (tytul, tresc, autor, data, jmg, acces) VALUES('$tytul','$tresc','$autor','$data','$jmg','$acces')");


	mysql_close();


	}

?>

(Drobok) #2

W kodzie który podałeś nie ma błędów. Zapisujesz zmienną autor w której nic nie masz. Co działa nieprawidłowo ?


(Pablo_Wawa) #3

Dodatkowo masz dwa przypisania

$acces = $_POST['acces'];

(pomyłka z autor?) a w if nie sprawdzasz, czy zmienna jest ustawiona.

A zmienną $jmg mógłbyś ustawić wcześniej i użyć w funkcji move_uploaded_file().


(Agatonster) #4


(toboneq) #5

tak błąd źle przypsiałem zmienną

-- Dodane 23.01.2013 (Śr) 19:34 --

wiec tak parser nie pokazuje żadnego błędu ale skrypt nie dodaje wpisów do bazy

plik config to połączenie z bazą


(Drobok) #6

daj między mysql_query a ; or die(mysql_error())


(Pablo_Wawa) #7

Powinieneś również zabezpieczyć odbierane dane przed SQL injection - to znaczy użyć m.in. mysql_real_escape_string() dla parametrów, które wrzucasz w zapytaniu do bazy danych!


(toboneq) #8

Dziękuje wam bardzo znalazłem błąd :slight_smile: literówka się wkradła