[PHP][MYSQL]Pozdrowienia+jak stworzyć panel adma?

Zapoznaj się z tą stroną i zmień tytuł na konkretny, używając

funkcji icon_edit.gif