[PHP/MySQL]Usuwanie paru kolumn naraz


(R@z0r) #1

Wiecie jak powinno wyglądać zapytanie do MySQL na usunięcie paru kolumn tabeli za jednym razem, a nie dla każdej kolumny osobnym zapytaniem??


(Grzesie K) #2
ALTER TABLE `table`

  DROP `a`,

  DROP `b`,

  DROP `c`;

(R@z0r) #3

I w taki sposób zostaną upuszczone kolumny?