[PHP][MYSQL]Usuwanie rekordu + folderu

Witam!

Chcę w php zrobić coś takiego że po naciśnięciu linku usuń, usuwa się rekord z bazy oraz folder (z plikami) w …/gallery.

Mam coś takiego:

Może masz php4 na serwerze i stąd ten błąd? Mi np. ten kod usuwa katalog wraz z zawartością.

Na pewno podałeś dobrą ścieżkę?

$folder = 'abc';

delete_dir('./galeria/'.$folder);

|───usun.php

├───galeria

│ └───abc

Wszystko mam na localhost, program webserv, a katalog galeria jest o jeden katalog do tyłu od skryptu.

Wywołaj sobie samą funkcję delete_dir(), katalog ustaw na sztywno. Funkcję wywołaj w ten sposób.

if (file_exists($dir)) {

 if (delete_dir($dir)) {

  echo 'Directory successfully removed.';

 } else {

  echo 'ERROR: Directory could not be removed.';

 }

} else {

 echo 'ERROR: Directory does not exist.';

}

/Edit: popraw też ifa

if( (isset($_GET['usun'])) && (isset($_GET['folder'])) )

@kalamita - zabłysnąłeś, http://pl.php.net/manual/en/function.rmdir.php i komentarze …

Darmowy skrypt usuwający. Dostosuj go do własnych potrzeb :

<?php


   /**


    * Delete a file, or a folder and its contents


    *


    * @author Aidan Lister 


    * @version 1.0.2


    * @param string $dirname Directory to delete


    * @return bool Returns TRUE on success, FALSE on failure


    */


   function rmdirr($dirname)


   {


   // Sanity check


   if (!file_exists($dirname)) {


   return false;


   }


   // Simple delete for a file


   if (is_file($dirname)) {


   return unlink($dirname);


   }   // Loop through the folder


   $dir = dir($dirname);


   while (false !== $entry = $dir->read()) {


   // Skip pointers


   if ($entry == '.' || $entry == '..') {


   continue;


   }


   // Recurse


   rmdirr(\"$dirname/$entry\");


   }
   // Clean up


   $dir->close();


   return rmdir($dirname);


   }

   ?>

Tzn. ?

Jeśli dobrze rozumiem nie chodzi mi o samo usuwanie folderu lecz o usuwanie folderu i rekordu, więc co mi do ta jak będę wywoływał samą funkcje jak i tak to ma usuwać i folder i rekord…

tzn ?