[php, mysqli] Czy kod poprawny

Witam

Możecie zobaczyć czy ten kod jest poprawny? w komentarzach jest wykorzystana starsza biblioteka mysql i teraz chciałbym zamienic na nowszą mysqli. Czy dobrze robię zamiany, głównie chodzi mi o pętlę.

//$link = @mysql_connect("localhost", "root", "test") or die("nie udało się połączyć");    

//@mysql_select_db("nazwa_bazy") or die ("nie udało się wybrać bazy danych");


$db = new mysqli("localhost", "root", "test", "nazwa_bazy") or die ("nie udało się połączyć");
//$result = mysql_query("SELECT a,b,c FROM nazwa_bazy") or die("nie udało się pobrać danych");


$result = $db->query("SELECT a,b,c FROM nazwa_bazy") or die("nie udało się pobrać danych");
//while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)){

// kod petli

//}


while($row = $result->fetch_assoc()){

    //kod petli

}

jeżeli chcesz korzystać z mysqli, to sprawa ma się tak:

Łączenie z bazą danych:

$db=new mysqli("localhost","root","haslo");

Wybór bazy:

$db->select_db("nazwa_bazy");

Zapytanie:

$result=$db->query("SELECT a,b,c, FROM tabela");

Pętlę while masz dobrze.