[php] nieaktywne skrypty

Witam, po przeprowadzce na nowy hosting z jakichś powodów przestał mi działać form2mail i klikomierz

formularz wysyła ze swojego pliku:

<?php


$browser=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$host=gethostbyaddr($ip);


if (empty($_POST['submit'])) {


    echo "

| Treść wiadomości: | |
| Imię, nazwisko lub nick: | |
| Adres e-mail: | |
|   |   |

“; } elseif (!empty($_POST[‘tresc’]) && !empty($_POST[‘imie’]) && !empty($_POST[‘email’])) { $message = “List:\n$_POST[tresc]\n\nWysłał: $_POST[imie]\ne-mail: $_POST[email]”; $message = “List:\n$_POST[tresc]\n\nWysłał: $_POST[imie]\ne-mail: $_POST[email]\n \nIP: $ip \nHost: $host \nBrowser: $browser”; $header = “From: $_POST[imie] <$_POST[email]>”; if(eregi(”^[_.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+[a-z]{2,3}$",$email)) { @mail(“adres@email”,“temat”,"$message","$header") or die(‘Nie udało się wysłać wiadomo¶ci.’); echo "
Wiadomo¶ć została wysłana poprawnie."; } else { echo"Wpisz swój adres emailpowrót"; } } else echo “Wypełnij wszystkie pola formularza.powrót”; ?>[/code] Licznik kliknięc zapisuje w click.dat

[code]<? $lines=file(“click.dat”); $stan=0; for($n=0; $n { $str=explode(",",$lines[$n]); if(chop($str[1])=="$id") { settype($str[0],“integer”); $str[0]++; $lines[$n]=implode(",",$str); $stan=1; } } $plik=fopen(“click.dat”,“w”); flock($plik,2); if($stan==0) fputs($plik,“1,$id\n”); for($n=0; $n flock($plik,3); fclose($plik); header(“Location: $id”); ?>

Coś jest pobabolone w operatorach. Proszę o pomoc.

A na nowym hostingu masz pewność że funkcja mail() jest dostępna dla użytkowników. Z doświadczenia wiem, iż wielu administratorów serwerów wyłącza dostępność tej funkcji dla użytkowników.

Co do klikomierza to prawdopodobnie na serwerze jest zablokowany zapis do pliku.