Php nuke włany moduł a PA?


(Wladyslaw666) #1

Witam

Chce zrobic panel admina do mojego modułu ale coś nie wychodzi ;]

W panelu admina mam już swój moduł pokazany (tzn obrazek i podpis do niego) :slight_smile:

W momencie gdy chce tam wejśc żeby coś zmienic pojawia mi się biała strona kod który mam w tym pliku to :

<?php


if (!defined('ADMIN_FILE')) {

	die ("Access Denied");

}	


	global $prefix, $db, $admin_file;

$aid = substr("$aid", 0,25);

$row = $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT title, admins FROM ".$prefix."_modules WHERE title='turniej'"));

$row2 = $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT name, radminsuper FROM ".$prefix."_authors WHERE aid='$aid'"));

$admins = explode(",", $row['admins']);

$auth_user = 0;

for ($i=0; $i < sizeof($admins); $i++) {

	if ($row2['name'] == "$admins[$i]" AND !empty($row['admins'])) {

		$auth_user = 1;

	}

}

		function turniej()

		{

	 	 		include("header.php");

  				GraphicAdmin();

 				OpenTable();

			echo 'dziala';

				CloseTable();

 				include("footer.php")

		}


switch ($op){


		case "turniej":

		turniej();

		break;

		}


} else {

	include("header.php");

	GraphicAdmin();

	OpenTable();	echo "


"._ERROR."

Nie masz uprawnień do modlul \"$module_name\""; CloseTable(); include("footer.php"); } ?>[/code]