[PHP OOP] - Jak pobierać dane z MySQL?

Witam, próbowałem samemu pobrać dane z MySQL, ale w ogóle nie wychodziło. Poszukałem coś w internecie i znalazłem coś takiego klik. Mój kod:

<?php
class Users {
  function __construct() { /* Połączenie z bazą */
    $this->db = new db_connect();
    $this->db = $this->db->connect(); 
  } /* Koniec połączenia */
  function getProperties() {
    $q = $this->db->prepare("SELECT * FROM users ORDER BY id DESC");
    $q->bindParam(1, $username);
    $q->bindParam(2, $password);
    $q->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
    return $q->fetchAll(); 
  }
}
?>
<?php 
  $obj = new Users();
  $gettedUsers = $obj->getProperties();
  print_r($result);          
  foreach($result as $users) {
?>
    <tr>
      <td><b><?php echo $users['id']; ?></b></td><td><?php echo $users['username']; ?></td><td><?php echo $users['password']; ?></td><td><?php echo $users['email']; ?></td><td><input type="submit" class="btn btn-default btn-sm" value="Edit"/> <input type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" value="Delete"/></td>
    </tr>
<?php } ?>

No i nic mi nie wypisuje. A z tego print_r($result); tylko wypisuje Array()

Pozdrawiam

 

// Rozwiązane, to:

$q = $this->db->prepare("SELECT * FROM users ORDER BY id DESC");

zamieniłem na to:

$q = $this->db->query("SELECT * FROM users ORDER BY id DESC");

i działa.

$q = $this->db->prepare("SELECT * FROM users ORDER BY id DESC");

Jeśli używasz $ob->prepare() to później musisz “wykonać” $ob->execute() to co “przygotowałeś” - nazwy metod same narzucają rozwiązanie :slight_smile:

 

Przykład:

$ob= $dbh->prepare(‘SELECT t.name FROM mytable t  WHERE t.id = :idN’);

$ob->bindParam(’:idN’, $id, PDO::PARAM_INT);

$ob->execute();

 

Poczytaj sobie tutoriale dotyczące PDO.

Już to wiem, ale nie korzystam już z prepare tylko od razu query